AKTIVNOSTI


Aktivnosti Francusko-srpskog bratstva su koncetrisane oko tri domena.

Senzibilizacija :
FSB želi da senzibilizuje Francuze za tragediju Srba sa Kosova. U tom cilju Bratstvo organizuje javna okupljanja, učestvuje na manifestacijama, organizuje štandove, distribuira brošure, lobira u medijima.

Kultura :
FSB namerava da razvije francusko-srpske kulturne odnose organizovanjem zajedničkih proslava, tvininga...

Humanitarne aktivnosti :
FSB prikuplja fondove za pružanje direktne podrške najugroženijim srpskim porodicama sa Kosova i organizuje najmanje jedan konvoj godišnje kojim dostavlja garderobu.

 
© FFS
français Serbe / Srpski